Generelle betingelser

ON Media har følgende generelle betingelser for oppdrag, varer og tjenester levert av oss:

Generelt
Varer levert av ON Media er vår eiendom, inntil varene er betalt i sin helhet. For nye kunder kreves forskuddsbetaling. Ordrer kan hentes og/eller leveres mot kilometergodkjørelse etter statens regulativ i Bergensområdet på kveldstid. Alle bestillinger er bindende, og må sendes til oss per brev, faks eller epost til oss via vårt kontaktskjema.

Fakturering

For våre faste kunder gir vi 10 dagers betalingsfrist, om ikke annet er avtalt på forhånd. Alle fakturaer til våre kunder sendes per epost i pdf format. Dette er standard rutine for ON Media. For kunder som krever faktura sendt per post, vil det tilkomme et fakturagebyr på NOK 30,- eks. mva, per ordre. Det kreves naturligvis ikke fakturagebyr på fakturaer sendt per epost.

Pristilbud:

Dersom ikke annet er opplyst, er pristilbud gitt av oss gyldig i 21 dager. Dersom ikke annet er opplyst, er alle pristilbud gitt av oss eks. mva og frakt.

Multimedia og Web utvikling:
For ordrer over NOK 15.000,- blir medgått tid i henhold til avtale fakturert hver 14. dag. For ordrer av mindre omfang blir ordren fakturert når utviklingsarbeidet er ferdigstilt.

Abonnements tjenester:

Våre abonnementstjenester løper til de sies opp av kunden. Kunden er ansvarlig at vi til en hver tid har korrekt kontakt informasjon.

Ved manglende betaling:
Ved manglende betaling av utsendt faktura, vil det bli sendt ut et purre/inkassovarsel med frist på 14 dager. Senest 10 dager etter forfallsdato på faktura. Forsinkelsesrenter (for tiden 11,5 %) og purregebyr (for tiden 59 kr) vil bli lagt til utestående beløp. Purre/inkassovarselet vil ha en forfallsdato på 14 dager fra utsendingsdato, og vil bli sendt i brevs form. Etter forfall av purre/inkassovarsel vil det automatisk bli iverksatt inkassokrav på alle ubetalte fordringer uavhengig av beløp. Alle våre inkassokrav blir behandlet av Case AS i Bergen. Har du problemer med å betale fakturaen, ta derfor kontakt med oss så snart som mulig, slik at vi kan komme til en løsning som passer for begge parter.